Hundclinics

”Clinic” betyder ungefär ”seminarium” eller ”kurs”, och vi har fem olika clinics med separata teman. Varje clinic är en halvdag lång och berör ett ämne som är aktuellt för alla hundmänniskor. Oavsett vilken typ av hund man har så innehåller varje clinic nyttig och givande information blandat med praktiska övningar och demonstrationer samt intressanta diskussioner och frågeställningar. Det är som att gå på ”minikurs” där nytta förenas med nöje och nya erfarenheter och minnesbilder hjälper till att skapa en fördjupad förståelse för, och förbättrad relation till sin hund.

SOCIALISERINGSCLINIC

 • Vad innebär socialisering?
 • Varför socialisera?
 • Vad man bör undvika och varför
 • Inomhus kontra Utomhus; för- och nackdelar att känna till
 • Hundrastgården; viktig info!
 • Hur man väljer hundens umgänge
 • Introduktion av hund; hur det kan gå till
 • Vikten av en god avslutning
 • Den egna rollen; när, var och hur man ska lägga sig i
 • Checklista

Under vår Socialiseringsclinic lär man sig en hel del om grunderna i hur man genomför en framgångsrik socialisering och varför det är så viktigt att utveckla hundens sociala förmåga. En socialiserad hund är mindre begränsad både fysiskt och psykiskt och har därför chansen till ett roligare, mer avslappnat och spännande liv än den hund som inte kan hantera sociala situationer.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PROMENADCLINIC

 • Förberedelser; en avgörande skillnad
 • Energi & kroppsspråk; skapa det som du vill att hunden reflekterar
 • Takt; varför det spelar roll
 • Promenadmodellen
 • Passivitet; vad det egentligen innebär och varför det är så viktigt
 • Verktyg
 • Hundmöten; människans främsta hundproblem
 • Distraktioner; folk, andra djur, fordon, ljud och dofter
 • Tekniker
 • Flockpromenad & hundmötesträning

Vår Promenadclinic går igenom det viktigaste som man bör känna till och kunna leverera för att lyckas med hundpromenaden. Just hundmöten är många hundägares största mardröm eller kan åtminstone bli mycket smidigare, och här lär man sig hur! Promenaden är dessutom flockens viktigaste aktivitet, så när den inte fungerar som den ska drabbar det hela relationen negativt och kan få konsekvenser i områden som kan tyckas vara orelaterade. Varför ha dessa bekymmer i onödan?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

TILLITSCLINIC

 • Energi/utstrålning; hitta balansen
 • Att bygga självkänsla och självförtroende inifrån
 • Skydd & Vägledning
 • Position & Avstånd
 • Miljöträning & Socialisering
 • Reserverad/blyg/ointresserad hund
 • Morrskolan; att tyda hundens avsikt
 • Rädsla kontra Trauma
 • Bemötande; vanliga misstag och vad man kan göra istället
 • Rehab kontra Korrekt hantering
 • Hantering

Att ha en relation till sin hund som bland annat bygger på tillit och förtroende är någonting som alla vill ha, men hur får man det? Här ligger fokus på att lära sig förstå hundens perspektiv och kunna närma sig den på ett sätt som förstärker bandet hund och människa emellan. Det handlar även om hur man bygger upp en hund som är skeptisk och till och med rädd för något som påverkar dess livskvalitet.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

RESPEKTCLINIC

 • Respekt; varför?
 • Definitioner
 • Kroppsspråk
 • Flockpositioner
 • Att fullfölja
 • Nonchalera, avleda och korrigera
 • Disciplin; regler, gränser och begränsningar för både människa och hund
 • Att göra anspråk
 • Praktiska övningar

Ömsesidig respekt är något som alla borde sträva efter att åstadkomma med sin hund, ändå är bristen så stor! Ingen relation är sund utan respekt, och många gånger kommer man på hur behändigt det är att ha den när man befinner sig i ett läge där det blir uppenbart att den inte finns… Ofta tänker man inte på hur viktigt det är att både förtjäna den och se till att den förtjänas förrän man önskar att man hade det. Nu behöver man inte önska längre!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

HANTERINGSCLINIC

 • Ta hjälp utav hundens sinnen
 • Bemötande; alla hundar är olika
 • Tala eller tiga
 • Att dalta kontra trösta
 • Kroppsspråk; vanliga varningssignaler
 • Verktyg & Tekniker
 • Inför och under veterinärbesöket
 • Hundens hälsa
 • Etik & Moral
 • Praktiska övningar

Det här är en clinic för alla som vill lära sig mer om hundens hälsa och få råd om hur man hanterar hunden i olika hälsorelaterade situationer. Man får lära sig vad man själv ska tänka på att göra och inte göra, och träna på olika moment på riktigt! Eftersom hundar naturligtvis är individer precis som vi, så tittar vi på just detta och applicerar olika tänk och tekniker beroende på omständigheterna kring individen. Vet man hur man ska hantera sin hund under moment som kanske uppfattas som obekväma så har man precis underlättat enormt för både hund och människa!

img_2926