Arkiv | maj 3, 2022

💥 REAKTIVITETSSERIEN Del 3 💥

Hundar behöver vägledning för att förstå vad vi vill att de ska göra samt hur de ska fungera i vårt samhälle, så det finns vissa komponenter som jag inkluderar i min vägledning och feedback.

❇️ Position. Om hunden inte går bredvid eller lite bakom dig så är det som gjort för att stöta på trubbel.

❇️ Utrymme. Skapa utrymme när det är möjligt/lämpligt och gör det så att det känns naturligt.

❇️ Koppelpress. Man kan gå från att tryck och press i kopplet alltid är något negativt, till att det faktiskt kan signalera att man stöttar en lugn sinnesstämning. Det beror helt och hållet på hur man använder det. Koppelpress är ett extremt mångsidigt verktyg som jag återkommer till inom en snar framtid.

❇️ Tempo. För långsamt eller för raskt och hunden blir för överväldigad. Hitta rätt tempo för att främja ett gött lunk.

❇️ Ansvarighet. Låt hunden veta vad som är oacceptabelt. Allt annat vore väldigt orättvist. Undanhåll inte feedback som hunden behöver för att lättare ta goda beslut, men håll dig lugn, säker och bestämd, inte känslosam, osäker och förhandlingsbar. Förstå också att den som avgör ifall det upplevs som ansvarighet eller inte är mottagaren (hunden) och inte tillämparen (människan), så håll dig lyhörd för hundens feedback på din input.

❇️ Inkonsekvens skapar förvirring. Upprätthåll strukturen.

❇️ Var flexibel. Detta ska inte förväxlas med inkonsekvens. Om du är uppmärksam så märker du när du behöver göra en förändring för att ni ska kunna uppnå målet. Det ska finnas utrymme för flexibilitet inom strukturen.

❇️ Belöna utan att förstöra friden. När man belönar ett gott beteende som var möjligt enbart tack vare att hunden höll sig lugn, genom att skapa exaltering, skapar man förvirring och kontraproduktiv förväntan. Fasa ut överflödiga belöningar i takt med att läget blir mindre utmanande.

❇️ Maximera ditt inflytande. Du är en enorm källa för inflytande så använd det med omsorg. Vad du respresenterar för din hund spelar roll och allting räknas, inte bara dina bästa, mest insiktsfulla ögonblick. Var en förebild om du vill att det ska kännas rimligt för hunden att följa dig, och begär inte att de ska bemästra en impulskontroll som du saknar själv.

❇️ Var uppmärksam på ditt kroppsspråk. Hundar är mästare på att läsa det och de får med ALLT, från dina ögonbryn till dina fötter. Slappna av, fokusera på dina andetag och för dig mer självsäkert. Detta hjälper dig också att uppnå rätt utstrålning. Kom ihåg att dina tankar vägleder dina känslor som i sin tur manifesterar sig som ett kroppsspråk, så var uppmärksam på dessa också. 🪷

Mot balans. ⚖️