Arkiv | juli 19, 2018

Angående hundattacker

🔺 I dagens Borås Tidning (19/7-18) är jag med och uttalar mig gällande förebyggandet av hundattacker. Jag vill förtydliga mig eftersom det sällan blir ordagrant i en skriftlig redogörelse.

🔹 Hundar som går i flexikoppel provocerar andra hundar eftersom dessa mötande hundar känner olust inför att möta ett delat ekipage (där människa och hund inte ens går tillsammans). 😣 Dessa mötande hundars människor provoceras av bristen på hänsyn som ofta visas då man inte halar in hunden i flexikopplet, som därmed utgör en onödig säkerhetsrisk. 😡 Skulle en kollision ske och konflikten är ett faktum, är flexikopplet dessutom livsfarligt för alla inblandade! Många, många hundar har strypts till döds eller fått allvarliga men, vidriga brännsår har uppstått och folks fingrar har fått stryka med på grund av flexiolyckor. 🤕 Kontentan: skippa flexikopplet om du prioriterar säkerhet, hänsyn och struktur, något som gagnar den egna hunden något oerhört! ✅

🔹 Möter du en reaktiv hund som alltså gör utfall och du bedömer att dess människa kan få svårt att stoppa eller hålla tillbaka sin hund, och/eller den hunden är ihållande intensiv, vänd och ta en annan väg eller gå förbi det ekipaget i en stor sväng. ↪️ Då signalerar du god slutledningsförmåga som ledare i och med ditt säkerhetstänk, och du visar dessutom det andra ekipaget hänsyn. 🤝 Det du inte ska göra är att gå förbi dem på nära avstånd så länge ett bättre alternativ finns, eller stanna och stå still. ❌ Keep moving, och fäll inga nedlåtande blickar eller kommentarer åt varann! Vad och vem hjälper det? 🤨

🔹 Den som går med sin hund bredvid eller strax bakom sig har MYCKET större chans att slippa både att bli attackerad OCH vara den vars hund vill gå till attack. 👍 Bredvid sin ledare blir hunden lugnare, tryggare, följsammare och har betydligt lättare för att fokusera på sin egen flock än allt runtomkring. 😌 Tack vare disciplinen som praktiseras blir hunden mentalt stimulerad samtidigt som kroppen får sitt, så man slår två flugor i en smäll! 😃 Dessutom är det så att man lättare får kontroll över hundens instinkter och därmed beteende när den går bredvid jämfört med en bit ifrån. 👌

🔹 Har man en hund som drar i koppel och/eller gör utfall så får man sämst bukt med det om hunden bär sele, och bäst om hunden istället bär retrieverkoppel/helstryp eller nosgrimma. Givetvis finns det undantag men i sammanhanget är de få. 📊 Dock ska nämnas att dessa verktyg är effektiva i händerna på den som vet hur man använder dem, så man gör ingen en tjänst när man bara slänger på detta och hoppas på det bästa, för det drar skugga över oss som använder det korrekt och därmed får ett helt annat resultat. 😕 Fråga någon som kan om de kan hjälpa dig att välja ut rätt verktyg för dig och din hund och visa dig hur man använder det. ☑️

🔹 Munkorg är ett alldeles utmärkt verktyg för att vara på den säkra sidan! Har du en reaktiv hund med icke goda avsikter som du har svårt för att stoppa eller hålla tillbaka – chansa inte! ✋ Att ta sitt ansvar som hundägare och medmänniska är ingenting att skämmas över och de som eventuellt kollar snett eller fläker ur sig dumma kommentarer är de enda som borde skämmas. 🤥 Sträck på dig och var stolt över att du tar skydd och vägledning på allvar! ✊ Själv använder jag nästan enbart Baskervilles munkorgar eftersom de sitter väldigt mycket säkrare än de flesta andra, och de är rymliga nog för hunden att andas, dricka och till och med äta i. 💦 Veterinärer – ta notis! 👨🏼‍⚕️👩🏽‍⚕️ Köp in och byt ut mot de gamla uttjänta varianterna i hårdplast eller tyg och värdelöst knäppe! ☝️

🔹 Att få ordning på koppeldragande och utfall hade kunnat vara en ”quick fix” om det inte vore för att andra änden av kopplet sitter fast i en människa. 😏 Inte sällan, så är det en människa som känner rädsla, frustration, osäkerhet, nervositet, oro, brådska, ilska, passivitet eller skam, och det gör hela processen från nederlag till framgång, till allt annat än just en quick fix. ⏳ Det är inte bara så att du inte får ”glömma av” dig själv och din del i det hela, utan faktiskt just precis det du ska fokusera på och jobba med mest av allt! Det finns många olika mentala verktyg för att göra detta terapeutiska arbete, varav det mesta är alldeles gratis och kan ske när man vill. 🧠 Låt inte din obalans styra dig, utan se till att styra den…

… mot balans! 💖

Get a grip!

Så här är det:

Det är inte en hunds jobb att varken bekräfta eller motbevisa dina förutfattade meningar om hur en hund ”ska” vara. Du, och bara du, ansvarar för dina egna förväntningar, och när de inte uppfylls så är skulden enbart din.

Massor och massor och massor av hundar är inte intresserade av att ha kontakt med dig. Ta det inte personligt. Andra kanske tar initiativ till kontakt bara för att i ögonblicket senare bita ifrån när du klappar, i vissa fall för att de tycker att det är underhållande att kontrollera och skrämma dig (japp, sådana hundar finns det gott om – deal with it), i andra för att du kom åt en känslig punkt eller för att hunden fick nog och du missade signalerna. I vilket fall som helst så är hunden inte skyldig dig att vilja bli klappad, och att du tycker det gör det inte mer rättfärdigat.

För att få reda på om en hund är förtjust i kontakt med människor eller andra hundar, och om den överhuvudtaget får lov till det just då, så föreslår jag att du inte bara frågar dess människa INNAN initiativ till kontakt tas, utan lyssnar väldigt noga på svaret och följer dennes direktiv. Kom ihåg att dina synpunkter sällan bidrar till något positivt i ett läge där de inte har efterfrågats. Vilka regler som gäller för någon annans hund än din är inte din ensak och ska bara respekteras. Även en hund med den mest vänliga uppsyn kan ha en historia av att vända på en sekund och har dessutom rätt till att få sitt personliga utrymme respekterat lika mycket som du själv. Det ska inte behöva diskuteras och är inte uppe för debatt när ett vänligt men bestämt ”nej” har givits! Lägg därtill att du bör vara noggrann med att göra anspråk på ditt eget space inför hundar som än så länge har ett bristfälligt sätt att interagera med människor. Rätt vad det är så kan glädje bli hysteri eller blyghet bli rädsla och sedan aggression, och detta är inget som gemene man kan se vid första anblicken, varför det är så viktigt att man LYSSNAR på och RESPEKTERAR vad hundens vägledare säger! Ta ingenting för givet med hundar och utgå inte ifrån att de har samma avsikter, behov eller prioriteringar som du!

En hund måste vara perfekt för att förtjäna sin plats på jorden lika lite som du, den är tvungen att alltid vara på gott humör lika lite som du, och den ska vara villig att tafsas på av främlingar på deras begäran lika lite som du – tänk på det! Bara för att de inte ”pratar människa” så betyder det inte att en hund inte kan eller får ha integritet, en egen vilja och egna preferenser, och avvikelser från din definition av ”den perfekta hunden” innebär inte att den är sämre eller mindre värd än någon annan.

Behandla hundar och deras människor med respekt, visa dem hänsyn, var lyhörd för människans direktiv angående umgänge i deras hunds närvaro, och ta ansvar för dina tankar och ditt agerande. Hunden är inte skyldig dig att leva upp till dina åsikter.

Och hundmänniskor: Sluta ursäkta era hundars avståndstagande eller ointresserade inställning till andra människor! Det är inte onormalt att en hund inte vill hälsa, hur goda avsikter den än möts av, och det är heller inte onormalt att hundar med stark integritet sätter krävande eller klängiga människor på plats. Översociala hundar behöver gränser de med, så ha inte dåligt samvete över att behöva begränsa deras kontakt med andra.

Mot balans.

P.S: Tack för att du påminner oss människor om det här, Kira (och alla ni andra hundar som är likadana)! Vi tvåbenta lär oss långsamt ibland så jag förstår att tålamodet tryter! 😏